Stavební materiál a interiérové doplňky od českých výrobců

Jaké mají práva a povinnosti zaměstnavatelé při jednání s podřízenými.

Posted in Ostatní.

konferenční místnost - práva a povinnosti zaměstnavatele

Vědět svá práva a povinnosti zaměstnavatele je nezbytné pro hladký průběh komunikace v podnikové hierarchii. Jak správně komunikovat se svými zaměstnanci a kam se obrátit, když nevíte detaily o novém ustanovení zákona?

Typy zaměstnanců na pracovišti

Tedy hlavně těch, kteří se nachází pod svým potenciálem a je třeba je navést správným směrem. Pokud ale nemáte školení v oblasti HR, nabízíme vám malý tahák, jak nasměrovat základní “problémové” zaměstnance tím správným směrem bez narušení firemní atmosféry.

“Sám za sebe” - tento zaměstnanec nerad pracuje ve skupině, ví a umí všechno a přijímá na sebe úkoly, které potenciálně nemůže sám zvládnout.
Důvod - je možné, že je jedinec pracovně/životně vyhořelý a zároveň si myslí, že je nepostradatelný a musí vše udělat sám
Řešení - doporučte jim, aby si dávali častější pauzy. V pracovní době, i nevybrané dovolené. Zkuste také představit více práce, které je vyžadují pracovat v týmu a pobídněte je k tomu milým způsobem.

“Vztekloun” - bývá první, kdo poruší firemní pravidla, má nesouhlasnou povahu a komunikuje frustrace s ostatními pracovníky, tak, aby ho mohli podpořit v konfliktu.
Důvod - vysoká hladina stresu a pocit, že není vyslyšen jeho názor.
Řešení - implementace protistresových opatření, promluvit si s ostatními, co je podporují a podpořte je k tomu, aby chtěli mluvit o problémech osobně a soukromě za profesionálních podmínek.

Pokud problém není malý a rozhodnete se jedince propustit, je možné, že budete chtít znát své povinnosti jako zaměstnavatele. Kontaktujte proto poradenskou skupinu SAMAK, která veškeré problémy vyřeší tím nejlepším způsobem, aby byli všichni spokojení.