Stavební materiál a interiérové doplňky od českých výrobců

Zemní plyn může způsobit otravu nebo výbuch

Máte-li novostavbu nebo jste rekonstruovali po roce 2008, jistě vám doma nechybí detektor požáru a CO. Na trhu existuje však mnoho detektorů mezi jinými také detektor zemního plynu, který se také hodí.

detektor zemního plynu 

Nebezpečí plynů

Plyn je sice v mnoha ohledech užitečný, ale existuje i několik rizik s ním spojených. Mezi ty nejzákladnější patří:

 • výbuch,
 • otrava,
 • udušení (nedostatek kyslíku).

Zemní plyn, který je přiveden do domácností je odorizovaný. To znamená, že je "opatřen" zápachem, který upozorňuje na jeho přítomnost. Většina populace dovede svým čichem rozeznat i velmi malou koncentraci plynu ve vzduchu, nicméně na to nelze spoléhat. Existuje také skupina lidí, kteří mají sníženou citlivost a ti jsou ohroženi.

Únik zemního plynu v domácnosti

Jak jsem již zmínil, v domácnostech jsou nejčastější úniky právě zemního plynu ze spotřebičů a spojů mezi nimi. Důvodem je zejména fakt, že se sporákem lze poměrně jednoduše hýbat, a tak lze spoj poškodit. Další příčinou může být samovolné zhasnutí plamene opět na sporácích nebo ohřívačích vody. Velmi nepravděpodobným je však únik z rozvodného systému uvnitř budovy, pokud však nedojde k výraznému zemětřesení.

Zřídka kdy se stává, že únik plynu není způsoben vadou nebo poškozením vedení v domě, ale proniká do budovy podél potrubí nebo kabelů. V této situaci se plyn shromažďuje ve vysoké koncentraci v přízemí nebo sklepech, kde nejsou detektory!

Kde detektor umístit?

Správné umístění detektoru úniku zemního plynu je v prostorách, kde je samotný únik nejpravděpodobnější. V domácnostech to mohou být například:

 • kuchyně,
 • prádelny s ohřívačem vody,
 • koupelny,
 • kotelny.

Jelikož je plyn lehčí než vzduch, chová se tak, že zaplňuje místnosti nad úrovní úniku. Ne vždy je tomu tak, ovlivnit tento jev může například zdroj tepla nebo také větrání. Z toho plyne, že detektor úniku plynu musíme instalovat právě nad úrovní možného zdroje úniku a 0,3 m od stropu.

Kde detektor být nesmí?

Při revizích se technici setkávají také s velmi neodbornou instalací, která tak celý detektor vyřazuje z provozu, což ohrožuje na životech obyvatele dané domácnosti. Detektor nelze instalovat:

detektor zemního plynu

 • v prostoru za záclonou,
 • v blízkosti dveří nebo oken,
 • v blízkosti odsávače,
 • v prostoru s velkými výkyvy teplot,
 • v prašném nebo vlhkém prostředí.